Belangenbehartiging

Werkgeversorganisatie
De VLHT neemt al tientallen jaren deel aan het CAO-overleg. In de loop der jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied. Per 1 juli 2018 heeft er een aanpassing van de CAO tandtechniek plaatsgevonden, mede inhoudend een salarisstijging per 1 januari 2019. In 2019 en de eerste maanden van 2020 is er met de andere werkgeversverenigingen en de vakbonden overlegd over een grotere herziening van de CAO. Sinds de aanvang van de corona-crisis liggen de onderhandelingen stil en blijven de salarisschalen zoals laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2019 van toepassing.

Platform Tandheelkunde en Tandtechniek
De VLHT is gesprekspartner van de beroepsverenigingen van tandartsen (KNMT en ANT), de ONT en de andere brancheverenigingen, waarbij overleg plaatsvindt over onder meer leveringsvoorwaarden, samenwerking, financiering en tandtechnische aangelegenheden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
De VLHT heeft voor haar leden verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld, samen met de andere brancheverenigingen en de KNMT. Sinds enige tijd wordt er overlegd over modernisering van de voorwaarden. We verwachten dat de aangepaste voorwaarden in 2020 ingevoerd kunnen worden.

Vakopleiding 
Voor een goede invulling van het tandtechnisch onderwijs-programma is een goede communicatie tussen de branche en de opleiding onontbeerlijk. De VLHT heeft regelmatig contact met het schoolmanagement van de DHTA te Utrecht.

Brancheoverleg 
Regelmatig vinden er besprekingen plaats met andere partijen in de branche, zoals de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT), de zorgverzekeraars, het pensioenfonds en de overheid.


Diensten en ledenvoordelen

Gratis website voor leden
Veel tandtechnische labs hebben nog geen eigen website. Omdat het te duur is, omdat het tijd kost om er een te laten maken of om andere redenen. De VLHT heeft nu de oplossing: het secretariaat kan voor leden van de VLHT gratis een website aanmaken. Deze website is tot op zekere hoogte standaard, maar elk lid kan de website aan zijn eigen wensen en huisstijl aanpassen, door voor eigen kleuren te kiezen en pagina's toe te voegen. Op de ledenvergadering van 2019 is deze nieuwe dienst van de VLHT aan de leden gepresenteerd.
De website heeft standaard een homepage/welkomstpagina, een pagina 'over ons', een pagina om producten te laten zien, een pagina 'nieuws' en een contactpagina. Andere pagina's, zoals bijvoorbeeld voor vacatures, kunnen worden toegevoegd.
De website werkt volgens een zogenaamd content management systeem (CMS). Dat betekent dat u zelf heel eenvoudig bij voorbeeld nieuwsberichten of foto's van gemaakte producten toe kunt voegen.
Voor de aanschaf van de website betaalt u als VLHT-lid helemaal niets. Wel brengt de website beperkte terugkerende kosten met zich mee, die voor uw eigen rekening zijn. Die kosten bedragen echter slechts 10 euro excl. BTW per maand. Daarvoor krijgt u de registratie van een domeinnaam (uw internetadres), webhosting (de ruimte op de schijf van een server, waar uw site staat) en het gebruik van e-mail. Daarnaast biedt de sitebouwer u voor dat bedrag ook nog eens tot één uur technische support of eventueel maatwerk per jaar, mocht u toch ergens tegen aanlopen. Zolang u lid bent, kunt u van deze zeer interessante regeling gebruik blijven maken!
Het systeem is gereed, dus binnenkort kan uw eigen website live gaan! Heeft u belangstelling of vragen? Laat het dan weten aan het secretariaat!

Vakcursussen
De VLHt organiseert regelmatig vakcursussen voor eigenaren van tandtechnische laboratoria en hun medewerkers. De vakcursussen worden centraal in het land gehouden, op een doordeweekse dag. De cursus duurt van 19.30 tot meestal 21.30 uur. Inloop met broodjes vanaf 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten. Deelname aan de cursussen kost voor leden en hun medewerkers 35 euro. Niet-leden en hun medewerkers betalen 85 euro per persoon. Tarieven zijn exclusief BTW. Betaling achteraf op factuur.
Klik hier voor de actuele cursussen.

Code van de tandtechniek
In 2001 verscheen de eerste Code van de Tandtechniek, het 'handboek soldaat' voor de tandtechnische sector, met een schat aan informatie over onder meer kwaliteit, veiligheid en milieu. De VLHT vond dat de oude code aan vernieuwing toe was en heeft deze in 2017 volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. De code is gratis aan alle leden van de VLHT toegestuurd. Aan nieuwe leden wordt de code meegestuurd met de ledenmap.
De nieuwe code kent de volgende hoofdstukken: activiteiten (kernprocessen), ondernemen, inkoop, inrichting, arbo-voorzieningen en onderhoud. De code is geschikt als naslagwerk maar is ook goed te gebruiken als leerboek, om kennis te nemen van regelgeving, om verantwoord en veilig te leren werken, etc.
Leden die vragen hebben over de code kunnen die natuurlijk (bij voorkeur per mail) voorleggen aan het secretariaat.

RI&E
Het is voor bedrijven die meer dan één FTE aan personeel hebben verplicht een RI&E op te stellen. Leden kunnen gratis toegang krijgen tot een website waarmee u uw Plan van Aanpak kunt opstellen.

Om te starten met de nieuwe RI&E klikt u hier, waarna u een login kunt aanvragen. Volg dan de volgende instructies:
. klik op Wachtwoord aanvragen (oranje woorden onder het kopje 'Inloggen', aan de rechterzijde)
. vul het formulier in; de VLHT zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en (als u lid bent) goedkeuren
. stel uw wachtwoord in, zodra u bericht over uw aanvraag heeft ontvangen
. na doorklikken komt u in een menu, waar u onder meer de handleiding kunt inzien en waar u kunt starten met een RI&E.

Gebitswijzer 
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum heeft de VLHT een boek uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht. Dit was in de jaren zeventig al eerder gedaan met de uitgave 'Zicht op tanden'. Dit overzicht van tandtechnisch werk werd door tandartsen graag gebruikt bij de voorlichting aan de patiënt/consument, maar was helaas uitverkocht. Dankzij de steun sponsors hebben we dit boek in een nieuw jasje kunnen steken en opnieuw uit kunnen geven.
U vindt de informatie van het boek ook op de speciaal aan de Gebitswijzer gewijde website.
Klik hier voor meer informatie over de Gebitswijzer en bestelling van een of meerdere mappen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.