Branche informatie

Branche in kaart
In opdracht van het Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de tandtechnische branche (SVGB) is in 2008 een structuuronderzoek gedaan om tot een helder beeld van de branche te komen. Het Rapport Structuuronderzoek Tandtechnische Laboratoria 2008 deed verslag van dit uitgebreide onderzoek. De branche telde destijds ruim duizend bedrijven, waarin een kleine vijfduizend mensen werkzaam waren. In meer dan tweederde deel van de bedrijven werkten niet meer dan vier personen.

In 2015 is er door het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) een nieuw structuurrapport opgesteld. Daarin valt onder meer te lezen dat het aantal ondernemingen en personeelsleden de laatste jaren is gegroeid. In de sector wordt daaraan echter getwijfeld omdat veel bedrijven de deuren moesten sluiten in de jaren en er sprake is van sterke ketenvorming. Het nieuwe structuuronderzoek is daarom niet op deze site geplaatst.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.