Gebitswijzer

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum heeft de VLHT een boek uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht. Dit was in de jaren zeventig al eerder gedaan met de uitgave 'Zicht op tanden'. Dit overzicht van tandtechnisch werk werd door tandartsen graag gebruikt bij de voorlichting aan de patiënt/consument, maar was helaas uitverkocht. Dankzij de royale steun van het Hoofdbe­drijfsschap Ambachten (HBA) en de sponsors hebben we dit boek in een nieuw jasje kunnen steken en opnieuw uit kunnen geven. 
De gedachte achter de uitgave is tweeledig. Het boek is zeer geschikt voor tandartsen om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten. De presentaties staan los van de diverse systemen en productnamen die verkrijgbaar zijn.
Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de bijdrage van de tandtechnicus in de tandheel­kundige zorg. Dat werk vindt namelijk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendheid van het beroep tandtechnicus.

U kunt de Gebitswijzer bestellen door 20 euro per stuk (ledentarief 10 euro per stuk) over te maken op bankrekening NL05 INGB 0000 2173 07 (met vermelding van uw adres) van de Vereniging van Labaratoriumhoudende Tandtechnici te Nijmegen. De prijs is inclusief BTW en verzendkosten.

De informatie in het boekje vindt u ook op de website van de Gebitswijzer. Neemt u hiervoor een kijkje op www.gebitswijzer.eu.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.